pokaz mi tęczę

98 tekstów – auto­rem jest po­kaz mi tęczę.

Jeżeli człowiek składa się z niedos­ko­nałości w pew­nym sen­sie jest ideałem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 października 2013, 23:24

Nie ma is­totnej różni­cy po­między dwoj­giem praw­dzi­wie za­kocha­nych ludzi . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 października 2013, 19:42

Żyj chwilą, a zro­zumiesz ja­kim cu­dem jest życie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 października 2013, 15:34

Ta­jem­ni­ce ujaw­nisz łzą lub uśmiechem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 września 2013, 16:28

Pew­ne­go dnia os­tatni raz, ser­ce zra­ni ser­ce . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 września 2013, 10:06

W życiu każdy płynie pod prąd , niektórzy jed­nak ule­gają je­go si­le .  

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 28 września 2013, 20:00

Nie­szczęśli­wi , szczęśli­wi sa­mot­nie

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 września 2013, 06:41

Gra­my w życie, a nag­rodą może być miłość . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 września 2013, 18:20

Cza­sem dru­ga is­to­ta sta­je się nieis­totna . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 września 2013, 19:10

Miłość- jed­no z naj­bar­dziej ce­nionych uczuć, sta­wia nas nie raz na stra­conej pozycji. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 września 2013, 13:55

pokaz mi tęczę

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pokaz mi tęczę

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność